Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2352
Title: Чисельний аналіз задач теплопровідності з точковими джерелами методом Гальоркіна
Authors: Чернов, О. Г.
Keywords: рівняння теплопровідності
точкове джерело
метод Гальоркіна
метод Фур'є
стрижень
Issue Date: 2015
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Чернов О.Г. Чисельний аналіз задач теплопровідності з точковими джерелами методом Гальоркіна // Материалы XIX Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» (Харьков, ХНУРЭ, 20 – 22 апреля 2015). – Т. 7. – С. 114 – 115.
Abstract: Розглядається одновимірна задача теплопровідності з точковими джерелами тепловиділення. Опис таких джерел відбувається за допомогою дельта-функції Дірака і застосування до чисельного аналізу задачі, наприклад, сіткових методів призводить до необхідності апроксимувати дельта-функцію якоюсь послідовністю звичайних функцій, що призводить до зайвих похибок у наближеному розв’язку. Вільними від цього недоліку є наближено-аналітичні методи, наприклад, метод Гальоркіна для нестаціонарних задач, у якому за рахунок використання апарату гільбертових просторів можна точно врахувати властивості точкових джерел. The given work is devoted to the one-dimensional heat conduction problem with point sources of heat. For its solution was used Galerkin method for unsteady problems. Obtained results were compared with a numerical solution.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2352
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чернов_.pdf214.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.