Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2045
Title: Методы анализа и синтеза перспективных симметричных криптографических преобразований
Authors: Олейников, Р. В.
Keywords: блоковий шифр
геш-функція
криптоаналіз
ланцюг Фейстеля
схема Лей-Мессі
SPN-структура
rainbow-таблиця
fuzzy-rainbow-таблиця
S-блок
Issue Date: 2013
Citation: Олейников, Р. В. Методы анализа и синтеза перспективных симметричных криптографических преобразований : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 "Компьютерные системы и компоненты" / Р. В. Олейников ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2013. – 423 с. – Библиогр.: с. 330–358.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми синтезу симетричних криптографічних перетворень, які забезпечують високий рівень стійкості та швидкодії. Вперше запропоновано методи оцінки складності виконання етапу побудови таблиць в умовах, коли потужність множини врахованих унікальних елементів близька до потужності множини значень невідомого стану криптографічного перетворення. Вперше запропонований метод порівняння високорівневих конструкцій симетричних блокових шіфрів дозволяє визначити найкращу конструкцію на основі співвідношення стійкості до кількості раундів перетворення. Вперше запропонований метод синтезу блокових шифрів на основі таємних несюр'єктивних S-блоків дозволяє безключове читання криптограм для сторони, яка авторизована, і забезпечує стійкість щодо розкриття для інших сторін.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2045
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OleynikovRV.pdf688.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.