Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2035
Title: Метод параметричного синтезу в задачах проектування мультисервісної мережі NGN
Authors: Євлаш, Д. В.
Keywords: «Triple play»
проектування
мультисервісна мережа NGN
адресація
IP телебачення
самоподібні потоки
designing
multiservice network NGN
multicast
IP TV
self-similar streams
Issue Date: 2011
Citation: Євлаш Д. В. Метод параметричного синтезу в задачах проектування мультисервісної мережі NGN : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 – "Телекомунікаційні системи і мережі" / Д. В. Євлаш ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2011.
Abstract: Дисертацію присвячено вдосконаленню методу параметричного синтезу мультисервісних телекомунікаційних систем на базі моделей інформаційних потоків у вигляді самоподібних процесів з урахуванням специфіки надання послуги телебачення з метою використання його при проектуванні для підвищення якості надання послуг «Triple play» абонентам мережі. У роботі розроблено метод визначення характеристик групового трафіка у каналах зв’язку мультисервісної телекомунікаційної системи. Вдосконалено метод визначення навантаження, яке створюють абоненти мережі Інтернет. Використані в дисертації методи параметричного синтезу дозволяють ураховувати більшу кількість параметрів інформаційних потоків і можуть використовуватися при проектуванні телекомунікаційних систем при вхідних самоподібних потоках. Порівняльний аналіз результатів запропонованого та класичного методів показав, що запропонований метод дозволяє більш ефективно здійснити розрахунок ресурсу мережі, ніж класичний, що призводить до зменшення середнього часу затримки повідомлення (від 10% до 20%) при надходженні на вхід мережі потоків з ефектом самоподібності. The dissertation is devoted improvement of a multiservice telecommunication system parametrical synthesis method based on the information models of streams in the form of self-similar processes and taking into account TV service granting specificity for the purpose of its use at designing for quality improvement «Triple play» services granting to network subscribers. In research the method of group traffic characteristics determination in communication channels of multiservice telecommunication system is developed. The method of Internet subscribers load determination is improved. The methods of parametrical synthesis used in the dissertation allow to consider giant quantity of information streams parameters and can be used at designing of telecommunication systems at input self-similar streams. The comparative results analysis of the offered and classical methods has shown that the offered method allows to carry out more effectively calculation of an network resource, than classical that leads to reduction of an average time delay of the message in a network (from 10 % to 20 %) at receipt on an input of a network of streams with effect of self-similarity.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2035
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EvlashDV.rtf3.42 MBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.