Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2031
Title: Метод множення частоти фазоманіпульованих сигналів
Authors: Лімаренко, П. В.
Keywords: множення частоти
фазова маніпуляція
несуче коливання
спектральний аналіз
імітаційне моделювання
натурний експеримент
frequency multiplying
phase-shift keying
carrying oscillation
spectral analysis
simulation
full-scale experiment
Issue Date: 2011
Citation: Лімаренко, П. В. Метод множення частоти фазоманіпульованих сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" / Лімаренко Павло Васильович ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2011. – 14 с.
Abstract: Робота присвячена розв'язанню актуальної науково-прикладної задачі, що полягає в розвитку методів множення частоти маніпульованих сигналів шляхом розробки нового методу множення частоти фазоманіпульованих сигналів, який дозволяє помножувати частоту несучого коливання сигналів з фазовою маніпуляцією без використання змішувачів та допоміжних джерел опорних, гетеродинуючих і проміжних частот, у той час, як залишаються незмінними фазові інформаційні ознаки сигналу та не відбувається множення фазових спотворень, що присутні у вхідному сигналі. На основі запропонованого методу синтезовано структуру пристрою, що його реалізує. Проведені дослідження щодо врахування неідеальностей компонентів схеми дозволяють розробити обґрунтовані вимоги до параметрів елементів блоків помножувача частоти фазоманіпульованих сигналів, які в подальшому можуть бути використані під час проектування прийомопередавальних вузлів радіотехнічного та телекомунікаційного обладнання. The work is devoted to the solution of an actual scientific problem that consists in development of the frequency multiplying methods by engineering the new method of multiplying the frequency of the phase-shift keying signals, that allows to multiply the frequency of PSK signals without using mixers and additional sources of reference, heterodyning or intermediate frequencies, while the phase attributes stay unchanged and the phase distortions of the input signal are not multiplied. The device block diagram based on the offered method of the frequency multiplying is synthesized. The estimation of the circuit elements non-idealities is made; the results can be used in future during transceiving blocks of telecommunication equipment designing.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2031
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LimerenkoPV.doc1.1 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.