Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1886
Title: Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем
Authors: Черненко, М. В.
Keywords: метод
інформаційна технологія
інтеграція баз даних
реляційна модель даних
плоскі бази даних
критерій оцінки доцільності інтеграції баз даних
функціональне забезпечення систем управління базами даних
Issue Date: 2013
Citation: Черненко, М. В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 "Інформаційні технології" / М. В. Черненко ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 202 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі розробки нових методів та інформаційної технології інтеграції баз даних. Запропоновано моделі операцій природного з’єднання реляційних відношень за відповідними проекціями та зовнішнього природного з’єднання реляційних відношень за відповідними проекціями, які дозволили удосконалити метод побудови узгодженого універсального відношення бази даних та реалізувати метод синтезу інтегрованої реляційної бази даних з декількох реляційних баз даних. Запропоновано формальний опис плоских баз даних. Удосконалено метод перетворення плоских БД до виду реляційного відношення на базі методів завантаження даних в СУБД. Запропоновано критерій оцінки доцільності інтеграції баз даних н основі функціональної забезпеченості СУБД. Запропоновано прикладну інформаційну технологію інтеграції баз даних з використанням запропонованих методів. Розроблено програмну реалізацію інструментального засобу інтеграції баз даних. Зазначена технологія та інструментальний засіб використані в процесі реінжинірингу успадкованих інформаційних систем, впроваджені в декількох організаціях.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1886
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChernenkoMV.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.