Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1604
Title: Реклама как спосіб залучення уваги споживача
Authors: Чеботарьова, І. Б.
Олянішин, В. В.
Keywords: реклама
увага споживача
Issue Date: 2016
Publisher: ХНУРЭ
Citation: Чеботарьова І. Б.Реклама как спосіб залучення уваги споживача / І. Б. Чеботарьова, В. В. Олянішин // Полиграфические, мультимедийные и WEB-технологии (PMW-2016) : тез. докл. 1-й Междунар. науч.-техн. конф., 16–20 мая 2016 г. – Харьков : ХНУРЭ, 2016. – Т. 1. – С. 172–173.
Abstract: Сьогодні неможливо уявити життя без реклами – реклама є невід'ємною частиною життя сучасного суспільства. Вона щодня впливає на більшість населення через те, що вона поширена всюди: в Інтернеті, газетах і журналах, по телебаченню, по радіо, на рекламних щитах, у транспорті та надсилається поштою. Насамперед, реклама несе в собі інформацію, зазвичай подану у стислій, художньо вираженій формі, емоційно забарвлену і доводить до свідомості й уваги потенційних покупців найважливіші факти і відомості про товари чи послуги. Реклама є однією з частин масової культури, так як вона є популярною серед різних верств суспільства, орієнтована на те, щоб сподобатися всім. Але вивчення способів залучення уваги споживача є одним з найбільш актуальних напрямків дослідження у наш час. Саме це й було досліджено в представленій роботі.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1604
Appears in Collections:Кафедра медіасистем та технологій ( МСТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PMW-2016_8.pdf216.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.