Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1519
Title: Спосіб передачі інформації - UA70174
Authors: Обод, І. І.
Нікітіна, Л. О.
Нікітін, С. О.
Свид, І. В.
Keywords: інформаційне забезпечення
системи спостереження
Issue Date: 2012
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 70174, МПК (2012.01) Н04L 12/00. Спосіб передачі інформації / І.І. Обод, Л.О. Нікітіна, С.О. Нікітін, І.В. Свид; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – заявл. 12.12.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10
Abstract: Спосіб передачі інформації, який полягає в тому, що випромінюють станцією, що передає, запит на передачу, котрий приймають станцією, що приймає, випромінюють станцією, що приймає, дозвіл на передачу, котрий приймають станцією, що передає, постійно оцінюють відношення сигнал/шум у каналах обміну по кожному абоненту і на основі цього оптимальним чином визначають модуляцію сигналів та швидкість кодування, які будуть використовуватися при передачі інформації, формують та випромінюють інформаційний пакет станцією, що передає, котрий приймають станцією, що приймає, декодують інформацію та випромінюють станцією, що приймає, підтвердження прийому інформації, який відрізняється тим, що станцією, що приймає, здійснюють просторове розділення кожного абонента та визначають, на основі оцінки відношення сигнал/шум у каналі обміну по кожному абоненту, оптимальну довжину інформаційного пакету, що передається.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1519
Appears in Collections:Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70174.pdf215.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.