Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1490
Title: Спосіб інформаційного забезпечення користувачів
Authors: Обод, І. І.
Свид, І. В.
Штих, І. А.
Keywords: інформаційне забезпечення
спосіб
запитальна система спостереження
Issue Date: 2014
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 93218 МПК G01S 13/91(2006.01). Спосіб інформаційного забезпечення користувачів / І.І. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – заявл. 31.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18
Abstract: Спосіб інформаційного забезпечення користувачів, який полягає в тому, що за допомогою системи спостереження вимірюють просторові координати об'єкта та за допомогою запитувача випромінюють у напрямку об'єкта кодовані сигнали запиту, які приймають відповідачем, визначають просторові координати відповідача, формують та випромінюють сигнали відповіді, які приймають запитувачем, декодують, визначають просторові координати об'єкту, аналізують і за результатами аналізу видають інформацію користувачеві про ідентифікацію об'єкта за ознакою "свій-чужий", який відрізняється тим, що у відповідачі формують складений інтервальний сигнал на основі суми ортогональних сигналів, код якого визначають за просторовими координатами об'єкта, який використовують як сигнал відповіді.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1490
Appears in Collections:Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93218.pdf284.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.