Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1439
Title: Запитальний спосіб передачі інформації
Authors: Обод, І. І.
Свид, І. В.
Шевцова, В. В.
Keywords: інформаційне забезпечення
системи спостереження
Issue Date: 2013
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Пат. 79487 МПК (2013.01) Н04L 12/00. Запитальний спосіб передачі інформації / І.І. Обод, І.В. Свид, В.В. Шевцова; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – заявл. 15.10.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8
Abstract: Запитальний спосіб передачі інформації, який полягає в тому, що запитувачем випромінюють сигнали запиту у напрямку повітряного об'єкта, котрий визначено заздалегідь, які приймають відповідачем повітряного об'єкта, визначають координати повітряного об'єкта, формують інформаційний пакет та випромінюють цей інформаційний пакет як сигнал відповіді, котрий приймають запитувачем, декодують інформаційний пакет, який відрізняється тим, що на повітряному об'єкті обчислюють різницю між визначеними координатами повітряного об'єкта та координатами заздалегідь визначеного наземного об'єкта, включають цю різницю у склад інформаційного пакета, котрий передають, а на запитувачі додають координати заздалегідь визначеного наземного об'єкта до переданих у складі інформаційного пакета просторових координат.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1439
Appears in Collections:Кафедра мікропроцесорних технологій і систем (МТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79487.pdf218.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.