Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1395
Title: Основи теорії кіл, частина 2
Authors: Коваль, Ю. О.
Гринченко, Л. В.
Милютченко, І. О.
Рибін, О. І.
Keywords: Теорія електричних кіл
перехідні процеси
закони комутації
класичний метод
часовий метод
часові характеристики
інтеграл Дюамеля
інтеграл накладання
операторний метод
оригінал
зображення
операторна передатна функція
амплітудно-квадратична характеристика
багатополюсник
чотириполюсник
конвертор
конвеєр
біцистор
операційний підсилювач
Issue Date: 2006
Publisher: Харків: ХНУРЕ; Колегіум
Citation: Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютченко І.О., Рибін О.І. Основи теорії кіл: Підручник для студентів ВНЗ. Ч.2. Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2006. 668 с.
Abstract: У другій частині підручника розглянуто такі розділи: аналіз перехідних процесів класичним, часовим та операторним методами; багатополюсники; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл; нелінійні кола; методи автоматизованого аналізу кіл. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл. Узагальнено багаторічний досвід викладання дисципліни «Основи теорії кіл» на кафедрах «Основи радіотехніки» ХНУРЕ та «Теоретичні основи радіотехніки» НТУУ «КПІ». Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму «Радіотехніка», а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями напрямів «Телекомунікації» та «Електронні апарати».
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1395
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної радіоінженерії та систем технологічного захисту (КРіСТЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
otk_2_press(1).pdf14.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.