Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1390
Title: Основи теорії кіл, частина 1
Authors: Коваль, Ю. О.
Гринченко, Л. В.
Милютченко, І. О.
Рибін, О. І.
Keywords: Теорія електричних кіл
постійний струм
синусоїдний струм
кола із взаємними індуктивностями
трансформатор
комплексна передатна функція
частотна характеристика
контур
вибірність
смуга пропускання
фільтр
операційний підсилювач
топологічний метод
методи аналізу кіл
усталений режим у колах синусоїдного струму
комплексні передатні функції та частотні характеристики кіл
електричні фільтри
Issue Date: 2004
Publisher: Харків: ХНУРЕ; Колегіум
Citation: Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютченко І.О., Рибін О.І. Основи теорії кіл: Підручник для студентів ВНЗ. Ч. 1. Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2004. 436 с.
Abstract: У першій частині підручника розглянуто основнi поняття, закони і методи аналізу лінійних електричних кiл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; кола з iндуктивними зв'язками пpи синусоїдній дії; комплексні передатні функції і частотнi характеристики електричних кiл; електричні фільтри. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл. Узагальнено багаторічний досвід викладання дисципліни «Основи теорії кіл» на кафедрі «Основи радіотехніки» Харківського національного університету радіоелектроніки. Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Радіотехніка», а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями напрямків «Телекомунікації» та «Електронні апарати».
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1390
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної радіоінженерії та систем технологічного захисту (КРіСТЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval.djvu14.59 MBDJVUView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.