Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1388
Title: Основи теорії кіл, сигналів та процесів в cистемах технічного захисту інформації: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.1.
Authors: Коваль, Ю. О.
Милютченко, І. О.
Олейніков, А. М.
Шокало, В. М.
Keywords: Теорія кіл
Елементи електричних кіл
Методи аналізу кіл
Комплексні передатні функції
Чотириполюсники
Фільтри
Методи аналізу перехідних процесів
Кола з розподіленими параметрами
Довгі лінії
Основи синтезу електричних кіл
Issue Date: 2011
Publisher: Харків: НТМТ
Citation: Основи теорії кіл, сигналів та процесів в cистемах технічного захисту інформації: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.1. / Ю.О. Коваль, І.О. Милютченко, А.М. Олейніков, В.М. Шокало та ін; за заг. редакцією В.М. Шокала. – Харків: НТМТ, 2011. – 544 с.
Abstract: У першій частині підручника розглянуто основнi поняття, елементи, закони і методи аналізу електричних кiл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; комплексні передатні функції, частотнi та часові характеристики електричних кiл; чотириполюсники і фільтри; аналіз перехідних процесів; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл та сигналів. Для студентів усіх форм навчання напряму «Системи технічного захисту інформації», а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за напрямами «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Радіотехніка», «Телекомунікації» та «Радіоелектронні апарати».
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1388
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної радіоінженерії та систем технологічного захисту (КРіСТЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
otksp_STZI_press.pdf17.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.