Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1229
Title: Соціальні сервіси для миттєвого створення інтерактивних публікацій в Інтернеті
Authors: Влащенко, Л. Г.
Міхнова, Т. Ю.
Keywords: інтерактивні методи
переваги інтерактивних публікацій
електронна презентація
бібліотеки вищих навчальних закладів
Issue Date: 2014
Publisher: Центр. наук. б-ка
Citation: Влащенко, Л. Г. Соціальні сервіси для миттєвого створення інтерактивних публікацій в Інтернеті / Л. Г Влащенко, Т. Ю. Міхнова // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс] = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Назва з титул. екрана.
Abstract: У статті розкриваються основні поняття і терміни означеної теми; розглядаються питання використання інтерактивних методів у роботі бібліотеки вищого навчального закладу; систематизовані переваги та недоліки Інтернет-сервісів.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1229
Appears in Collections:Доклади та презентації наукової бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Влащенко Л. Г. Міхнова.pdf514.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.