Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/122
Title: Апроксімація фрактальних кривих за допомогою сплайнів
Authors: Новікова, О. Б.
Keywords: застосування фракталів
криві складної форми
Issue Date: 2012
Publisher: ХНУРЭ
Citation: Новікова, О. Б. Апроксімація фрактальних кривих за допомогою сплайнів / О. Б. Новікова // АСУ и приборы автоматики : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2012. – Вып. 158. – С. 63–68.
Abstract: Розглядається застосування фракталів у задачах апроксимації кривих складної форми. Описується задача статистичного оцінювання параметрів фрактальних моделей для даних, що мають потенційно сплайнову природу. Вказуються особливості побудови фрактального сплайну з лінійною залежністю від параметрів, а також особливості розрахунків методу найменших квадратів для сплайнового фракталу. Наводиться алгоритм апроксимації кривих фрактальними сплайнами. Показуються приклади апроксимації фрактальним сплайном модельних фрактальних даних з адитивною випадковою похибкою та реального часового ряду.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/122
Appears in Collections:Автоматизированные системы управления и приборы автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASU_158_2012 (63-68).pdf653.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.