Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1206
Title: Методи агрегування моделей для розв'язання задач автоматизованого параметричного синтезу електронних схем
Authors: Прасол, І. В.
Keywords: математична модель
електронна схема
методи агрегування
адаптація
адекватність
аналіз
параметричний синтез
САПР
Issue Date: 2011
Citation: Прасол, І. В. Методи агрегування моделей для розв'язання задач автоматизованого параметричного синтезу електронних схем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт" / І. В. Прасол ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2011. – 34 с.
Abstract: Автореферат дисертації. Дисертаційна робота присвячена розробці методів агрегування та адаптації математичних моделей під час розв'язання задач параметричного синтезу електронних схем у САПР. Розроблено методи, які дозволяють отримати економічні агреговані математичні моделі для розв’язання задач параметричного синтезу електронних схем, а також аналізу статичних і динамічних режимів нелінійних електронних схем і схем, що лінеаризовані, в частотній області. Розроблено методи оцінки адекватності агрегованих моделей у процесі формування та методи адаптації їх щодо проектних процедур аналізу та параметричного синтезу. Запропоновано способи інтеграції агрегованих моделей у середовище сучасних комплексних САПР РЕП. На основі отриманих результатів вирішено ряд прикладних задач, зокрема, синтез схем біомедичних електронних пристроїв.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1206
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PrasolIV.doc1.14 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.