Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1205
Title: Метод зниження часу пошуку повітряних цілей зенітно-ракетним комплексом в умовах радіоелектронного подавлення на основі застосування пасивних радіотехнічних систем
Authors: Куценко, В. В.
Keywords: пасивна радіолокація
зенітний комплекс ближньої дії
пасивна радіотехнічна система
ефективність ведення бойових дій
passive radar
anti-aircraft short-range complex
passive radar sys-tem
the effectiveness of combat operations
Issue Date: 2013
Citation: Куценко, В. В. Метод зниження часу пошуку повітряних цілей зенітно-ракетним комплексом в умовах радіоелектронного подавлення на основі застосування пасивних радіотехнічних систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 – "Радіотехнічні та телевізійні системи" / В. В. Куценко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2013. – 18 с.
Abstract: У дисертаційній роботі розроблено метод зниження часу пошуку ПЦ ЗК БД при стрільбі по маловисотним цілям в умовах радіоелектронного подавлен-ня РЛС за рахунок комплексування ПРТС і інформаційної системи ЗК БД. На відміну від відомих метод дозволяє використовувати ПРТС для автоматизова-ного управління стрільбою при видачі ЦВ ракетному каналу. Проведено вдосконалення математичного апарату, орієнтованого на дослі-дження явищ, що відбуваються при пасивному прийомі сигналів бортових РЛС ПЦ, а також особливостей функціонування ПРТС на базі ЗК БД, які виникають при несиметричному розташуванні БМ, що в цілому дозволяє зменшити час пошуку ПЦ при використанні ПРТС на базі ЗК БД. Отримані результати дозволили отримати кількісні оцінки числа знищених ПЦ в умовах радіоелектронного подавлення при веденні протиповітряного бою батареєю ЗК БД з використанням запропонованої ПРТС. The thesis solves the urgent scientific task of developing the method of reducing the search time of air targets by anti-aircraft short-range complex when shooting in low-altitude targets under radio suppression with the use of additional passive chan-nel. The purpose of the research is to give guidelines to the development of passive channel in the battery of anti-aircraft short-range complexes under radio suppression for reducing the complex response time when shooting in low-altitude targets. When solving the given scientific problem the mathematical apparatus is advanced oriented to research the phenomena under the passive reception of air target radar signals, as well as those functioning features of passive radar systems on the base of anti-aircraft short-range complexes, which are made by combat machine asymmetric arrangement, and it allows to reduce the complex response time when using complex passive radar systems based on anti-aircraft short-range complexes. The developed method of reducing the search time of air targets by anti-aircraft complex under radio suppression with the use of passive radar systems can improve the effectiveness of combat use of anti-aircraft short-range complex.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1205
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KucenkoVV.pdf503.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.