Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1161
Title: Дослідження властивостей рефракції тропосфери за допомогою радіоінтерферометра
Authors: Халамейда, Д. Д.
Keywords: висотний профіль коефіцієнта заломлення
ефективний градієнт коефіцієнта заломлення
інтерферометр
геостаціонарний штучний супутник землі
метеоутворення
refractivity index profile
reduced gradient of refractivity index
interferometer
geostationary satellite
hydrometeor
Issue Date: 2013
Citation: Халамейда Д. Д. Дослідження властивостей рефракції тропосфери за допомогою радіоінтерферометра : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат наук : 01.04.03 – "Радіофізика" / Д. Д. Халамейда ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2013. – 20 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу подальшого розвитку методу дослідження рефракційних властивостей тропосфери за допомогою радіоінтерферометра, що приймає сигнал геостаціонарного штучного супутника Землі, який знаходиться під малим кутом місця. Для вирішення цієї задачі спроектовано вимірювальний комплекс, досліджено вплив різних чинників на роботу радіоінтерферометра у рамках експоненціальної моделі висотного профілю коефіцієнта заломлення тропосфери, а також проведено чисельне моделювання проходження сигналу крізь турбулентні шари тропосфери за допомогою методу Монте-Карло. Оцінено вплив флуктуацій коефіцієнта заломлення тропосфери і багатопроменевого поширення на роботу радіоінтерферометра, що дало можливість сформулювати вимоги до параметрів розробленої апаратури. Доведено, що аномальні значення ефективного градієнта коефіцієнта заломлення, які було отримано в ході натурного експерименту пояснюються присутністю метеоутворень складної форми, характеристики яких відрізняються від експоненціального висотного профілю коефіцієнта заломлення. Проведено моделювання проходження сигналу крізь кулясті та клиноподібні метеоутворення, що підтвердило зроблений висновок. Scientific problem of further development of the method for studying of troposphere refraction on the base of radio interferometer that receive radio signals from geostationary satellite was solved. Numerical simulation of radio propagation trough turbulent media with fluctuations of refraction index was performed. An influence of index refractivity fluctuation and multipath propagation on operation of the interferometer was studied and hardware requirements were stated. Radiophysical complex of remote sensing was developed and designed as well as full-scale experiments were performed during one year period. A problem of method applicability was solved by studying of different troposphere phenomena, which could lead to abnormal value of reduced gradient of troposphere refractivity index obtained during the experiment.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1161
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HalameydaDD.pdf746.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.