Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1125
Title: Звіт про науково-дослідну роботу № 268 Персональний віртуальний кіберкомп’ютер та інфраструктура аналізу кіберпростору
Authors: Чумаченко, С. В.
Хаханов, В. І.
Keywords: віртуальний кіберкомп’ютер
кіберфізична система
цифрові кубітні структури
цифрові системи
великі дані
мультипроцесор
векторно-логічний аналіз і простір
критерій якості
діагностування несправностей пам’яті
процес-модель
Issue Date: 2015
Abstract: Мета НДР – створення індивідуального та віртуального комп’ютера в кіберпросторі для виконання інтелектуальних транзакцій з даними і сервісами, орієнтованими на кожну людину. Об’єкт дослідження – кіберпростір як сукупність взаємозв’язаних сервісів та даних, що доставляються користувачу. Предмет дослідження: віртуальний персональний кіберкомп’ютер як новий тип інтелектуального інтерфейсу між кіберпростором та користувачем. Методи дослідження – булева алгебра, векторно-асоціативна логіка, теорія множин, теорія графів, теорія цифрових автоматів – для побудови моделей тестування; логічний аналіз, теорія алгоритмів, методи проектування та моделювання цифрових систем – для синтезу тестів, структур даних і сервісного обслуговування; методи аналізу якості моделей та ефективності сервісного обслуговування цифрових систем – для досягнення заданої глибини пошуку дефектів запропонованими методами; internet of things, big data analytics, кубітні структури даних, квантові технології обчислення, моделі кіберфізичних систем – для управління даними. За завданням НДР проведено аналіз стану проблеми, висвітлені основні задачі та проблемні питання, означені шляхи їх реалізації, наведено характеристику основних наукових та практичних результатів роботи. Науково-практичним результатом, на одержання якого була спрямована НДР, є розробка та впровадження методів та моделей, орієнтованих на створення персонального віртуального кіберкомп’ютера та інфраструктури аналізу кіберпростору, який потенційно використовує всі структурні, обчислювальні та інтелектуальні потужності кіберпростору планети.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1125
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАКЕТ_ОТЧЕТ_268-1.pdf8.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.