Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1096
Title: Звіт про науково-дослідну роботу №278-1 Розробка бази даних розсіяних та потенційних параметрів формування джерел токсичності на великих площах важкодоступної місцевості
Authors: Бих, А. І.
Висоцька, О. В.
Keywords: база даних
модель інфологічна
модель реляційна
технологія інформаційна
фітобентос
фітоперифітон
Issue Date: 2014
Abstract: В результаті виконання проекту було розроблено концептуальну, інфологічну та фізичну моделі організації збереження даних з використанням реляційного підходу до створення БД та визначені обмеження на цілісність зв’язків між основними компонентами моделі. Під час опису БД для збільшення семантичної потужності розробленої реляційної моделі були застосовані перетворення Халмоша, що дозволило адекватно відобразити семантику зв’язків між сутностями та запитами під час визначення осередків токсичності на важкодоступних місцевостях та сформулювати правила організації зв’язків між даними у відкритій структурі бази даних. Була запропонована інформаційна технологія визначення осередків токсичності водних екосистем, що дозволяє за даними зміни спектральних параметрів мікроекосистем відрізнити стан гомеостазу водної екосистеми, в якому виникає накопичення токсичних продуктів анаеробного розкладу мертвої органічної речовини.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1096
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
278-1_ХНУРЕ.pdf684.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.