Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10740
Title: Математичне моделювання гнучко-жорсткої друкованої плати
Authors: Шумаков, Д. О.
Keywords: гнучко-жорстка друкована плата
математична модель
шлейф
моделювання
3d модель
Issue Date: 2019
Citation: Шумаков Д. О. Математичне моделювання гнучко-жорсткої друкованої плати : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Д. О. Шумаков ; керівник роботи Євсєєв В. В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 70 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – процес моделювання гнучко-жорсткої друкованої плати. Предмет дослідження – гнучко-жорстка друкована плата. Мета магістерської випускної атестаційної роботи являється – синтез математичної моделі гнучко-жорсткої друкованої плати для розрахунку теплового впливу на цілісність гнучко-жорсткої друкованої плати. Методи дослідження – математичне моделювання, 3D моделювання, метод кінцевих елементів. У магістерській випускній атестаційній роботі досліджено вплив температурного впливу на гнучко-жорстку друковану плату та отримані математичні моделі їх взаємозв’язку. Синтезовано математичну модель гнучко-жорсткої друкованої плати для аналізу впливу температури на об’єкт дослідження. Зроблено розрахунок математичної моделі, та звірено його з розрахунком впливу температури у 3D моделюванні. Так як, розрахунок математичної моделі збігається з розрахунком 3D моделювання, на основі чого можна зробити висновок, що нема ніякої необхідності в моделюванні параметрів гнучко-жорсткої друкованої плати через додаткові спеціалізовані системи 3D модулювання. Для визначення основних шкідливий виробничих факторів в робочій зоні виконали необхідні розрахунки в розділі охорони праці. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у студентському збірнику наукових статей.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10740
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Маг_КІТАМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_CITAM_Shumakov_D_O.doc3.23 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.