Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10739
Title: Агентно-орієнтована система персональної допомоги для людей з обмеженими можливостями
Authors: Шендрик, Д. В.
Keywords: інтелектуальний агент
система прийняття рішень
персональний помічник
Issue Date: 2019
Citation: Шендрик Д. В. Агентно-орієнтована система персональної допомоги для людей з обмеженими можливостями : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Д. В. Шендрик ; керівник роботи Цимбал О. М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 70 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – процес прийняття рішення штучними системами у критичній ситуації на основі обмеженого набору даних. Предмет дослідження – агентна система для прийняття рішень про вибір найбільш безпечного маршруту та виклик швидкої допомоги при виникненні небезпечної ситуації. Мета магістерської атестаційної роботи – розробка агентно-орієнтованої системи для людей з обмеженими можливостями, котра здатна збільшити безпечність їхньої життєдіяльності, самостійно виявляти ситуації підвищеної безпеки та реагувати на них. Методи дослідження – метод k найближчих сусідів, метод кореляції. В магістерській атестаційній роботі досліджено процес прийняття рішення агентною системою для забезпечення безпеки користувача під час подорожі по вулиці. Була розроблена програма персональної допомоги, котра здатна надавати користувачу оптимальний та безпечний шлях досягнення цілі своєї подорожі, при цьому ураховуючи попередній досвід про потенційно небезпечні місця на шляху пересування. Для визначення трудомісткості роботи було проведено необхідні розрахунки, що наведені у розділі охорони праці. Результати магістерської атестаційної роботи було апробовано у доповіді на міжнародній конференції.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10739
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Маг_КІТАМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_CITAM_Sendrik_D_V.doc50.78 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.