Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10738
Title: Оптимізація методу керування рухом мобільного робота з використанням двигунів постійного струму
Authors: Циганок, С. П.
Keywords: алгоритм
двигун постійного струму
динаміки робота
оптимізація
роботизовані системи
схема управління
шім
Issue Date: 2019
Citation: Циганок С. П. Оптимізація методу керування рухом мобільного робота з використанням двигунів постійного струму : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / С. П. Циганок ; керівник роботи Новоселов С.П. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 100 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є процес керування двигунами постійного струму у складі мобільних платформ на роботизованому виробництві. Предмет дослідження – алгоритм керування рухом мобільного робота в умовах динамічної взаємодії з зовнішніми чинниками. Метою роботи є модернізація алгоритму керування рухом платформи та зменшення похибки позиціонування завдяки використанню адаптивної системи зміни частоти обертів двигуна в залежності від стадії руху платформи. Виконано аналіз методів управління двигунами постійного струму та розглянуті схеми включення двигунів та принципу їх роботи. Запропоновано модернізація алгоритму керування рухом платформи та зменшення похибки позиціонування завдяки використанню адаптивної системи зміни частоти обертів двигуна в залежності від стадії руху платформи. Виконані експериментальні дослідження на базі дослідницького макета з використанням двигуна постійного струму. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у статті науково-технічного журналу.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10738
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Маг_КІТАМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_KITAM_Tsyhanok_S_P.docx5.07 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.