Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1065
Title: Звіт про науково-дослідну роботу №263 Перспективні технології та засоби спостереження, навігації та радіомоніторингу в інтегрованих інформаційних системах управління динамічними об'єктами
Authors: Леховицький, Д. І.
Шифрін, Я. С.
Keywords: швидкодія
апріорна інформація
стрічково-діагональна регуляризація
оцінка максимальної правдоподібності
кореляційна матриця
адаптивний решітчастий фільтр
супутникова навігація
навігаційна задача
трьохвимірна карта місцевості
поверхня місцеположення
радіовипромінювання
джерела радіовипромінювання
розпізнавання
ефективність розпізнавання
імітаційно-моделююча система
радіоелектронно-об’єктова обстановка
алгоритми розпізнавання
радіомоніторинг
радіоконтроль
технологія
послуга
управління
оптимізація
модель
інформаційний потік
Issue Date: 2012
Series/Report no.: ;№263
Abstract: На основі специфікацій GSM EDGE розроблена архітектура універсальної мережі UMTS для надання інтегрованих інформаційних послуг зв’язку, навігації та спостереження в мережах мобільного зв'язку наступного покоління. Шляхом використання нейронних технологій розроблені алгоритми адаптивного керування потоками інформації і сферою послуг у системах управління множинним доступом, використання нейронних мереж для вирішення задач маршрутизації, використання нейронних мереж для розподілу каналів у стільникових радіомережах. Розроблена нова прикладна технологія вибору проектних рішень на основі теорії багатокритеріальної оптимізації, яка дозволяє врахувати на строго формалізованому рівні сукупність антагоністичних показників якості інтегрованих мереж радіозв'язку. Розроблено програмний комплекс для автоматизованого проектування при виборі проектних рішень, оптимальних по сукупності показників якості. На основі комп'ютерної технології обробки інформаційних потоків розроблен апаратно-програмний комплекс архівації та інформування в мережах мобільного зв'язку. Наукові й практичні результати даного розділу пропонуються для створення конкурентноспроможних технологій надання інтегрованих послуг при побудові перспективних цифрових мереж мобільного зв'язку.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1065
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit_263.pdf7.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.