Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1060
Title: Звіт про науково-дослідну роботу №254 Розробка моделей, методів та інструментальних засобів структурно топологічної і параметричної оптимізації територіально розподілених систем
Authors: Петров, Е. Г.
Пісклакова, В. П.
Keywords: прийняття рішень
багатокритеріальність
інтервальна невизначеність
нечітка множина
функція приналежності
експертне оцінювання
компараторна ідентифікація
функція корисності
компромісне рішення
функція втрат
Issue Date: 2013
Abstract: Отримані результати є подальшим розвитком методології структурно-топологічного синтезу класу територіально розподілених систем (ТРС) транспорту, в тому числі трубопровідного, зв’язку, моніторингу, управління, виробництва і збуту, обслуговування, яка орієнтована на підвищення ефективності процесів автоматизованого проектування і керування великомасштабними технічними і організаційними системами з урахуванням багатокритеріальності та інтервальної невизначеності вхідних даних.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1060
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗВІТ.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.