Модель сервера для забезпечення самовідновлення програмних додатків

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Куркель, Є. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою атестаційної роботи є підвищення надійності роботи програмного забезпечення шляхом наділення його функцією самовідновлення. Результатом атестаційної роботи є розроблена модель сервера для забезпечення самовідновлення програмних додатків.
Опис
Ключові слова
СЕРВЕР, КЛІЕНТ, САМОВІДНОВЛЕННЯ, НАДІЙНІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛЬНА СТІЙКІСТЬ, АЛГОРИТМ, З’ЄДНАННЯ, МЕРЕЖА, ПРОТОКОЛ
Цитування
Куркель Є. О. Модель сервера для забезпечення самовідновлення програмних додатків : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / Є. О. Куркель ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 71 с.