Розробка дизайну додатку «Calendar Buddy для дизайн студії»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Єсіпова, К. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто аналітичний огляд літератури за темою кваліфікаційної роботи та проведенний аналіз аналогів. Далі проаналізовано технічне завдання, на основі чого був зроблений вибір інструментальних засобів для розробки дизайну додатку. Була спроектована інформаційна структура додатку на основі головних потреб в аналогових додатках, а також проведено UX-проектування, після якого був етап проектування варфреймів додатку, а потім дизайн додатку. У висновку додаток був протестований, а потім наповнений.Проведено економічне обгрунтування проекту, після якого була розрахована ціна проекту.
Опис
Ключові слова
дизайн, додаток
Цитування
Єсіпова К.Ю. Розробка дизайну додатку «Calendar Buddy для дизайн студії»: пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, спеціальність 186 – Видавництво та поліграфія / К. Ю. Єсіпова; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 50 с.