Порівняння VPN протоколів

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Рябко, М. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження – протоколи для створення віртуальних приватних мереж. Мета роботи – порівняльний аналіз протоколів шляхом побудови віртуальних приватних мережі на їх основі та вибір найбільш оптимального протоколу. Розглянуті основні типи протоколів для створення віртуальних приватних мереж, а саме PPTP, L2TP/IPsec та OpenVPN. Створено на основі даних протоколів віртуальні мережі за допомогою хмарних провайдерів AWS, DigitalOcean та віртуального приватного серверу. Отримано метрики для кожного типу створених мереж та зроблено додаткові розрахунки для їх аналізу та порівняння. Виходячи з отриманих результатів запропоновано алгоритм вибору протоколу для віртуальної приватної мережі.
Опис
Ключові слова
віртуальна приватна мережа, протокол, сервер, інстанс, середньоквадратичне відхилення швидкості, швидкість підключення
Цитування
Рябко М. С. Порівняння VPN протоколів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. С. Рябко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 59 с.