Теоретико-правові аспекти розвитку та впровадження надомної та дистанційної праці в сучасних реаліях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Яковлєв, О. А.
Ванджурак, М. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
У даній статті досліджено ознаки дистанційної та надомної праці. Зроблено висновок, що дистанційна та надомна робота є різними явищами, проте в українському законодавстві вони визначаються синонімічними. Автором виявлені спільні ознаки та розрізнення надомної праці та дистанційної роботи, що в свою чергу дозволить визначити шляхи вдосконалення чинного законодавства в сфері віддаленої роботи. // In this article, signs of distance and domestic work are investigated. It is concluded that distant and domestic work is different phenomena, but in Ukrainian legislation, they are determined synonymous. The author identified joint features and distinguishing of domestic work and distance work, which in turn will determine ways to improve the current legislation in the field of remote work.
Опис
Ключові слова
атипова форма зайнятості, дистанційна зайнятість, надомна праця, atypical form of employment, distance employment, duty work
Цитування
Яковлєв О. А. Теоретико-правові аспекти розвитку та впровадження надомної та дистанційної праці в сучасних реаліях / О. А. Яковлєв, М. М. Ванджурак // Право та інноваційне суспільство. – 2020. – №2(15). – С. 56-62.