Платформи цифрової праці як тренд ринку праці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Кохан, В. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
Наукова робота присвячена платформам цифрової праці як зростаючому тренду ринку праці. Виокремлюють дві великі групи платформ цифрової праці – онлайн веб-платформи і локальні платформи. Зайнятість через цифрові платформи поділяють на краудворк та роботу на вимогу за допомогою програмних додатків. Платформи цифрової праці пропонують два типи трудових відносин: працівники або наймаються платформою безпосередньо, або отримують роботу шляхом її посередництва. У першому випадку працівники є найманими працівниками, які знаходяться в трудових правовідносинах з роботодавцем (платформою), а в другому випадку – є самозайнятими особами або незалежними підрядниками. // The study is devoted to digital labour platforms as a growing trend of the labor market. There are two large groups of digital work platforms – online web platforms and local platforms. The employment through digital platforms are divided into crowdwork and work on demand. Digital labour platforms offer two types of labor relations: employees are employed by the platform directly or get work by its mediation. In the first case, employees are in labor relations with the platform as an employer. In the second case, they are self-employed or independent contractors.
Опис
Ключові слова
платформи цифрової праці, краудворк, робота на вимогу за допомогою програмних додатків, digital labour platforms, crowdwork, work on demand
Цитування
Кохан В. П. Платформи цифрової праці як тренд ринку праці / В. П. Кохан // Конституційні засади розвитку інноваційного суспільства: зб. наук. пр. за матеріалами інтернет-конференції, 25 червня 2021 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. – С. 102-107.