Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9912
Title: Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства
Other Titles: Концептуальные основы юридической ответственности в современных условиях развития трудового законодательства
Authors: Луцюк, П. С.
Keywords: дисциплінарна відповідальність
дисциплінарний проступок
дисциплінарні санкції
матеріальна відповідальність
матеріальна шкода
трудові правовідносини
юридична відповідальність
Issue Date: 2017
Citation: Луцюк П. С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павло Сергійович Луцюк. – Сєверодонецьк, 2017. – 468 с.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правової природи і сутності юридичної відповідальності в сучасному трудовому праві. Досліджено правовий зміст, підстави, умови, мета, цілі, завдання та функції юридичної відповідальності у трудовому праві. Визначено основні принципи та стадії притягнення порушника трудового законодавства до юридичної відповідальності. Окремо висвітлено правову природу дисциплінарної та матеріальної відповідальності у трудовому праві, правовий зміст та проблеми загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності, а також загальних та спеціальних дисциплінарних санкцій. Особлива увага звернена на питання притягнення суб’єктів трудових правовідносин до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. У дисертації досліджено трудове законодавство окремих європейських держав, країн постсоціалістичного простору, розвинених держав Азії, а також охарактеризовані досягнення цих держав у правовому регулюванні юридичної відповідальності у трудових відносинах на предмет можливості впровадження позитивних здобутків у законодавство України. На підставі отриманих результатів сформульована низку пропозицій та рекомендацій, що направлені на вдосконалення діючого законодавства про працю у частині норм, якими врегульовується питання юридичної відповідальності в трудовому праві.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9912
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Lutsiuk.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.