Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9590
Title: Модель і алгоритм управління інформаційними потоками в бездротовій сенсорній мережі
Authors: Галкін, П. В.
Keywords: беспроводные сенсорные сети
беспроводные сенсорные сети
гиперграф
модель
производный радиус кластера
кластеризация
пикосеть
Fisheye State Routing
БСС
ZigBee
Issue Date: 2015
Publisher: ДНТУ
Citation: Галкін П.В. Модель і алгоритм управління інформаційними потоками в бездротовій сенсорній мережі / П.В. Галкін // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2015. – №. 1. – С. 17-32.
Abstract: У статті запропонована модель бездротової сенсорної мережі (БСМ) на основі теорії гіперграфів із застосуванням кластеризації мережі. Виявлено, що основним чинником, що впливає на тривалість, швидкість і живучість мережі, є інформаційні потоки між усіма вузлами. Введено поняття пікомережа. Сформульо- вано задачу кластеризації БСС та отримано її рішення на основі визначення елементів зони покриття пі- комережі. Процес збору даних з усієї пікомережі здійснюється в рамках зони Z, яка визначається сумою площ зон кластерів і залежить від кількості кластерів, які входять до пікомережі. Також запропоновано алгоритм вибору головного вузла кластера з урахуванням порогового значення необхідної енергії для головного вузла з використанням введеного поняття похідного кластерного радіуса в пікомережі. Для мінімізації інформаційного потоку в БСМ обґрунтовано використання методу агрегації даних на базі агрегатора мережі, підпорядкованого координатору. Запропоновано підходи управління інформаційним потоком в кластерах, пікомережі і між ними. Для управління потоком всередині кластера передбачається використовувати ідею Fisheye State Routing (FSR). Для управління інформаційним потоком всередині пікомережі пропонується використовувати принцип гібридної маршрутизації. Для управління безліччю інформаційних потоків, які виникають між пікомережами, пропонується використовувати метод множинних батьків, в котрому повідомлення не передаються через один і той же маршрут, як у класичному випадку, а через два або більше вузла пікомережі.
URI: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npdntu_inf_2015_1_5.pdf
http://openarchive.nure.ua/handle/document/9590
Appears in Collections:Кафедра проектування та експлуатації електронних апаратів (ПЕЕА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Npdntu_inf_Galkin_2015_1_5.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.