Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9537
Title: Конституційний антикорупційний правовий режим
Other Titles: Конституционный антикоррупционный правовой режим
Constitutional Anti-corruption Legal Regime
Authors: Гладкий, В. В.
Hladky, V. V.
Keywords: викривач
corruption
корупція
противодействие коррупции
протидія корупції
правовий режим
правовой режим
rule of corruption
corruption crime
counteraction to corruption
subject of a corruption crime
subject of crime
конституційний правовий режим
конституційний режим
антикорупційний режим
антикорупційний правовий режим
антикоррупционный режим
антикоррупционный правовой режим
конституционный правовой режим
конституционный режим
Issue Date: 2019
Publisher: Фенікс
Citation: Гладкий В. В. Конституційний антикорупційний правовий режим // Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Другі юридичні читання: матеріали Всеукр. наук. конф. (Одеса, 26 квіт. 2019р.); за заг. ред. Л.О. Корчевної, І.А. Дришлюка. Одеса: Вид-во "Фенікс", 2019. С.9–15.
Abstract: Корупція є феноменом, обумовленим симбіозом природного та соціального життя. При цьому вказаний феномен вченимиюристами зазвичай розглядається в контексті загальної теорії права, міжнародного права, кримінально-правових наук, в рамках адміністративного права і рідше – в окремих приватноправових галузях. Разом з тим, не викликає сумнівів той факт, що корупція та антикорупційна практика тісно перетинаються з конституційним правовим режимом , який в теоретичній та практичній площині недооцінюється. Саме тому, в межах цієї наукової розвідки автором робиться спроба вперше у теорії права комплексно концептуалізувати означений правовий режим.
URI: https://www.researchgate.net/publication/334041589
http://liber.onu.edu.ua/pdf/konf_prav_vymir_2019.pdf
http://openarchive.nure.ua/handle/document/9537
ISBN: 978-966-928-390-0
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky_2019_Odesa.pdf172.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.