Оцінка якості реклами

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Нікуліна, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Об’єкт дослідження – рекламна кампанія. Мета роботи – дослідження методів поліпшення результатів рекламної кампанії. Результатом атестаційної роботи є вибір показників, що визначають якість рекламної кампанії, визначення впливу групи обраних показників на групу показників, які обумовлюють ефективність. Описані різні типи аналізу рекламних постів та особливості їх тестування і відстеження. Також розроблена методика вибору каналів для отримання найкращих результатів при розміщенні органічної реклами.
Опис
Ключові слова
оцінка якості, показники якості, метрологія, реклама, ефективність
Цитування
Нікуліна В. В. Оцінка якості реклами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 -Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / В. В. Нікуліна ; керівник роботи проф. Семенець В. В.; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Метрології та технічної експертизи. – Харків, 2019. – 71 с.