Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9406
Title: Принцип та метод еволюційної побудови бази знань на основі аналізу логів ІС процесного управління.
Authors: Чала, О. В.
Keywords: знання
база знань
знання-ємний бізнес-процес
контекст
артефакт
Issue Date: 2016
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Чала О. В. Принцип та метод еволюційної побудови бази знань на основі аналізу логів ІС процесного управління / О.В. Чала // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – 2017. – № 1 (88). – С. 80–84.
Abstract: Розглянуто проблему виявлення та формалізації знань в інформаційній системі процесного управління. Запропоновано принцип еволюційної побудови бази знань на основі аналізу логів інформаційної системи. У відповідності до даного принципу, база знань формується на етапі проектування бізнес-процесів та доповнюється при їх виконанні за результатами аналізу їх поведінки та виявлення нових залежностей між контекстом і діями процесів. На основі розробленого принципу запропоновано метод автоматизованої побудови бази знань інформаційної системи процесного управління. Метод передбачає виявлення зв’язків між атрибутами об’єктів, з якими оперує бізнес-процес, а також зв’язків між значеннями цих атрибутів. The problem of identification and formalization of knowledge in the information system of process management is considered. The principle of evolutionary construction of the knowledge base based on the analysis of logs of the information system is proposed. In accordance with this principle, the knowledge base is formed at the stage of designing business processes and is supplemented when executed on the basis of the analysis of their behavior and the discovery of new relationships between the context and the actions of processes. Based on the developed principle, the method of automated construction of the knowledge base of the information system of process control is proposed. The method involves identifying the relationships between the attributes of objects that the business process operates with, and the relationships between the values of these attributes.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/9406
Appears in Collections:Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BI_2016_1 _88_80-84_Chala.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.