Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8880
Title: Основні ознаки копінг-поведінки
Other Titles: The main signs of coping behavior
Основные признаки копинг-поведения
Authors: Пузанова, В. В.
Keywords: життєва криза
копінг-поведінка
копінг-стратегії
психологічний захист
стресова ситуація
копинг-поведение
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Пузанова В.В. Основні ознаки копінг-поведінки // Особистість, суспільство, закон: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (Харків, 25 квіт. 2019 р.). Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2019. С.122-125. DOI:10.5281/zenodo.3189068.
Abstract: Аналізується стан наукової розробки концепту копінг-поведінки та виявляється проблема браку наукових досліджень ознак цієї поведінки. Приймаючи до уваги сутнісний зміст копінг-поведінки та викладені у спеціальній літературі підходи до розуміння структури ознак копінг-поведінки, автором робиться спроба окреслити загальну структуру атрибутивних рис відповідної поведінки. ----------- Анализируется состояние научной разработки концепта копинг-поведения и обнаруживается проблема нехватки научных исследований признаков данного поведения. Принимая во внимание сущностное содержание копинг-поведения и изложены в специальной литературе подходы к пониманию структуры признаков копинг-поведения, автором делается попытка определить общую структуру атрибутивных черт соответствующего поведения.
URI: https://www.researchgate.net/publication/333310772
http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/25_04_2019/pdf/34.pdf
http://openarchive.nure.ua/handle/document/8880
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.