Організаційні аспекти управління кадровою безпекою підприємства

Зображення мініатюри
Дата
2012
Автори
Полозова, Т. В.
Єременко, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Анотація
Процес планування та управління персоналом, спрямований на охорону належного рівня економічної безпеки, має охоплювати організацію системи підбору, найму, навчання й мотивації праці необхідних працівників, включаючи матеріальні та моральні стимули, престижність професії, волю до творчості, забезпечення соціальними благами.
Опис
Ключові слова
кадри, кадрова безпека, економічна безпека, методи управління кадровою безпекою, система управління персоналом, кадрова політика, функції системи управління персоналом, завдання системи управління персоналом
Цитування
Полозова Т. В. Організаційні аспекти управління кадровою безпекою підприємства / Т. В. Полозова, А. О. Єременко // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: колективна монографія. Частина 2 (підр. 6.10) / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – C. 254-259.