Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8050
Title: Організаційні аспекти управління кадровою безпекою підприємства
Authors: Полозова, Т. В.
Єременко, А. О.
Keywords: кадри
кадрова безпека
економічна безпека
методи управління кадровою безпекою
система управління персоналом
кадрова політика
функції системи управління персоналом
завдання системи управління персоналом
Issue Date: 2012
Publisher: Уманський національний університет садівництва
Citation: Полозова Т. В. Організаційні аспекти управління кадровою безпекою підприємства / Т. В. Полозова, А. О. Єременко // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: колективна монографія. Частина 2 (підр. 6.10) / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – C. 254-259.
Abstract: Процес планування та управління персоналом, спрямований на охорону належного рівня економічної безпеки, має охоплювати організацію системи підбору, найму, навчання й мотивації праці необхідних працівників, включаючи матеріальні та моральні стимули, престижність професії, волю до творчості, забезпечення соціальними благами.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/8050
ISBN: 978-966-2643-21-3
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики (ЕК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polozova_TV_2012_254-259.pdf4.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.