Конспект лекцій з дисципліни «Системи мобільного зв’язку», частина 2 «Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої» для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Ємельянов, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Друга частина конспекту лекцій з дисципліни «Системи мобільного зв’язку» містить два розділи. Перший розділ «Радіопередавальні пристрої» присвячений принципам і пристроям формування модульованих сигналів у системах мобільного зв’язку. В ньому розглядаються питання структур радіопередавальних пристроїв та його функціональних ланок. Розглянуті структури модуляторів, що дозволяють формувати сигнали з використовуваними в мобільному зв’язку видами модуляції. Другий розділ конспекту лекцій «Радіоприймальні пристрої» присвячений принципам і пристроям прийому та обробки сигналів. Тут розглядаються структури радіоприймальних пристроїв, їх основні якісні показники. Викладені призначення, основні якісні показники, електричні та структурні схеми вхідних пристроїв, вибіркових підсилювачів та демодуляторів сигналів, що використовуються в системах мобільного зв’язку. Питання кодування (декодування) сигналів, а також математичний аналіз видів модуляції в даній роботі не розглядалися на основі того, що ці питання розглядаються в дисциплінах, які забезпечують дисципліну «Системи мобільного зв’язку».
Опис
Ключові слова
конспект лекцій, радіопередавальні пристрої, радіоприймальні пристрої, фазова маніпуляція, аналого-цифровий перетворювач, амплітудно-частотна характеристика
Цитування
Ємельянов В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Системи мобільного зв’язку», частина 2 «Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої» для студентів усіх форм навчання спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Упоряд. Ємельянов В.В. – Харків: ХНУРЕ, 2017 – 163 с.