О теоретико-множественном и теоретико-категорном подходах к моделированию семантических полей

Зображення мініатюри
Дата
2001
Автори
Черепанова, Ю. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХГТУРЭ
Анотація
Рассматриваются вопросы формализации лингвистической теории семантических полей моделированием их с помощью математического аппарата теории множеств и теории категорий. Предложены некоторые примеры моделей семантических полей различных уровней.
Опис
Розглядаються питання формалізації лінгвістичної теорії семантичних полів моделюванням їх із використанням математичного апарату теорії множин і теорії категорій. Запропоновано деякі приклади моделей семантичних полів різних рівнів.
Ключові слова
Семантические поля, формализация, теория множеств, теория категорий
Цитування
Черепанова Ю. Ю. О теоретико-множественном и теоретико-категорном подходах к моделированию семантических полей / Ю. Ю. Черепанова // Проблемы бионики: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2001. – Вып 54. – С.75-78.