Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4518
Title: Побудова просторової кривої методом сферичної інтерполяції в задачах комп'ютерної графіки
Other Titles: Building a space curve by spherical interpolation method in tasks of computer graphics
Authors: Гусятин, В. М.
Гусятин, М. В.
Keywords: моделювання кривих та поверхонь
квадрік
інтерполяція
сіткова модель
Issue Date: 2013
Publisher: Сумский государственный университет
Citation: Гусятин, В.М. Построение пространственной кривой методом сферической интерполяции в задачах компьютерной графики [Текст] / В.М. Гусятин, М.В. Гусятин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2013. — № 2. — С. 23-30.
Series/Report no.: ;2
Abstract: Пропонується метод побудови просторової кривої з використанням сферичної інтерполяції. Метод заснований на використанні найпростішого квадріка-сфери. Вихідними даними є довільно задані точки, а також нормалі в цих точках задані або розраховані. Метод дозволяє при заданих двох точках і нормалях локально будувати гладку криву необхідної форми. У статті наведені основні співвідношення для побудови інтерполяційної кривої. Таке представлення просторової кривої дозволяє спростити синтез векторних зображень в комп'ютерній графіці методом зворотного трасування. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33019 Предлагается метод построения пространственной кривой с использованием сферической интерполяции. Метод основан на использовании простейшего квадрика – сферы. Исходными данными являются произвольно заданные точки, а также нормали в этих точках заданные или рассчитанные. Метод позволяет при заданных двух точках и нормалях локально строить гладкую кривую требуемой формы. В статье приведены основные соотношения для построения интерполяционной кривой. Такое представление пространственной кривой позволяет упростить синтез векторных изображений в компьютерной графике методом обратного трассирования.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4518
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gusyatin_setochnaya_model.pdf284.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.