Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4509
Title: Интерполяция триангулированной поверхности в задачах синтеза изображений методом обратного трассирования
Authors: Гусятин, В. М.
Сорокин, Р. В.
Issue Date: 2007
Citation: Гусятин В.М. Интерполяция триангулированной поверхности в задачах синтеза изображений методом обратного трассирования / В.М. Гусятин, Р.В. Сорокин // Вісник НТУ "ХПІ" "Інформатика і моделювання". – 2007 - №39. – С. 44 – 48.
Series/Report no.: ;39
Abstract: Розглядається метод інтерполяції тріангульованої поверхні при синтезі зображення методом зворотнього трасування. Вхідними даними для інтерполяції є сітка трикутників з визначеними нормалями у вершинах сітки. Метод, що пропонується, дозволяє, з одного боку, використовувати існуючу базу програмних засобів створення полігональних моделей, а з іншого – використати можливість геометричної інтерполяції поверхні при синтезі зображення методом зворотнього трасування
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/4509
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.