Сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства

Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Малютіна, О. Ф.
Малютина, О. Ф.
Malyutina, O. F.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті висвітлюються питання потреб сучасного інформаційного суспільства. Роль і місце бібліотек вищих навчальних закладів в інформатизації суспільства. В статье освещаются вопросы потребностей современного информационного общества.Роль и место библиотек высших учебных заведений в информатизации общества. The article delight the problem of demanding of modern information society. The role and place of Higher institution libraries in the society informatizations described.
Опис
Ключові слова
інформаційне суспільство, інформаційні ресурси, бібліотека ВНЗ, информационные технологии, электронные базы данных, information society, information resources, university library, electronic databases
Цитування
Малютіна О. Ф. Сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / О. Ф. Малютина // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3675.