Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв'язку

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Василенко, Ю. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної задачі, що полягає у розробці комплексу технологічних рішень щодо впровадження методів просторово-часового множинного доступу, які забезпечують відповідну економію радіочастотного спектра та підвищення продуктивності роботи системи широкосмугового мобільного зв’язку. У роботі запропонована реалізація методу просторово-часового доступу, що включає процедури: оцінки просторових спектрів станцій доступу, вибір конфігурації та алгоритмів управління багатопроменевої антени, що забезпечує динамічну зміну просторових параметрів відповідно до зміни сигнально-завадової обстановки з оцінкою виявлення кількості сигналів заявок абонентських станцій, які працюють одночасно в одній смузі частот і напрямку приходу цих сигналів. У роботі представлені результати синтезу визначення напрямку приходу сигналу АС за допомогою багатоелементної антени, що ілюструє ефективність впровадження методів просторово-часового доступу. Для визначення числа сигналів АС обраний найбільш конструктивний метод, заснований на аналізі спектра власних значень вибіркової коваріаційної матриці, що містить всю інформацію на момент формування вибірки про сигнали і шуми, що беруть участь у створенні власного спектра. Для забезпечення сталого функціонування розробленого алгоритму обчислення власних значень запропонована адаптивна процедура, що дозволяє модернізувати даний алгоритм обчислень параметрів вибіркової коваріаційної матриці. Проаналізовано методи синтезу БПА та алгоритми управління променями. Про-понується, для забезпечення високої швидкості перелаштування органів управління ДС БПА виконати з переходом в оптичний діапазон з використанням бреггівського внутрішньоволоконних решіток (БВВГ).
Опис
Ключові слова
мобільний зв'язок, просторово-часовий доступ, багатопроменева антена, напрямок приходу сигналів, mobile communications, spatial-time access
Цитування
Василенко Ю. А. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв'язку : автореф.дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 "Телекоммуникационные системы и сети" / Ю. А. Василенко ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х., 2014. – 172 с.
Колекції