Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3052
Title: Спосіб підвищення об’єктивності ольфактометричних досліджень
Authors: Носова, Я. В.
Шушляпіна, Н. О.
Аврунін, О. Г.
Фарук, Х. І. С.
Журавльов, А. С.
Keywords: ольфактометрія
нюхові порушеня
характеристики дихання
Issue Date: 2015
Citation: Пат. № 110453, Україна, A61B 5/08. Спосіб підвищення об’єктивності ольфактометричних досліджень / Носова Я.В., Шушляпіна Н.О., Авруні О.Г., Фарук Х.І.С., Журавльов А.С.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 26.01.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
Abstract: Винахід належить до способу підвищення об'єктивності та достовірності ольфактометричних досліджень, проведення ефективного тестування респіраторних нюхових порушень за допомогою розміщення носія одоривектора в повітряному тракті ринофлоуметра, введення процедур визначення енергетичних характеристик дихання та забезпечення зв'язку параметрів дихання з показниками нюхової функції.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3052
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110453-uapatents.com.pdf298.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.