Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3034
Title: Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієнтирів при інтраопераційному використанні рентгенівської комп’ютерної томографії
Authors: Аврунін, О. Г.
Сіпітій, В. І.
П'ятикоп, В. О.
Кутовий, І. О.
Семенець, В. В.
Носова, Т. В.
Keywords: стереотаксис
нейрохірургія
мозок
білі спайки
Issue Date: 2009
Citation: Пат. № 88662, Україна, A61B 5/055. Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієнтирів при інтраопераційному використанні рентгенівської комп’ютерної томографії / Аврунін О.Г., Сіпітій В.І., П'ятикоп В.О., Кутовой І.О., Семенець В.В., Носова Т.В.,; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 19.06.2007; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.
Abstract: Спосіб визначення опорних стереотаксичних орієнтирів при інтраопераційному використанні рентгенівської комп'ютерної томографії, що складається находження координат білих спайок СА і СР мозку і включає жорстку фіксацію голови пацієнта у апертурі рентгенівського томографа з установленням рентгеноконтрастних позначок та виконання оглядових рентгенограм у фронтальній і сагітальній площинах, проведення послідовного сканування підкіркової області за заданим алгоритмом з мінімальною дискретністю, вимірювання довжини 3-го шлуночка на томограмах в орбітомеатальній площині та визначання томографічного зрізу, який містить другий зверху локальний мінімум довжини 3-го шлуночка, при цьому координати розташування передньої СА і задньої СР білих спайок мозку визначають згідно з локалізацією на даному зрізі передньої та задньої границь контуру 3-го шлуночка відповідно, який відрізняється тим, що перед вимірюванням довжини 3-го шлуночка на томограмах додатково проводять аналіз параметрів симетрії локалізації шлуночкової системи мозку за заданим алгоритмом, який містить процедуру сегментації шлуночкової системи мозку, визначення площин зрізів шлуночків на декількох зрізах, які розташовані біля нульової аксіальної стереотаксичної площини, та відстаней між найбільш близькими латеральними стінками бокових шлуночків до відповідної медіальної стінки черепа, визначення сумарного індексу розбіжності між лівою та правою сторонами шлуночкової системи мозку та проведення корекції кута нахилу аксіальної стереотаксичної площини, коли сумарний індекс розбіжності складає більше ніж 10 %.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3034
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88662-uapatents.com.pdf121.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.