Please use this identifier to cite or link to this item: https://openarchive.nure.ua/handle/document/2514
Title: Апарати дистанційної променевої терапії
Authors: Старенький, В. П.
Авер'янова, Л. О.
Keywords: лінійний прискорювач електронів
кібер-ніж
гамма-ніж
томотерапія
радіобіологія
променева терапія
Issue Date: 2015
Publisher: Планета-Прінт
Citation: Старенький, В. П. Апарати дистанційної променевої терапії [Текст] : навч. посіб. / В. П. Старенький, Л. О. Авер'янова ; Мін-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, каф. биомед. інженерії. — Харків : Планета-Прінт, 2015. — 160 с. : іл.
Abstract: В посібнику розглянуті фізико-технічні та радіобіологічні аспекти променевої терапії злоякісних новоутворень. Наводиться опис структури та принципу дії основних типів сучасного радіотерапевтичного обладнання, які нині застосовуються в онкологічних центрах України. Розглянуті загальні принципи радіаційної безпеки у дистанційній променевій терапії. Містить відомості про структуру та принцип дії рентгентерапевтичного , гамма-терапевтичного обладнання та радіотерапевтичних комплексів, які базуються на медичних лінійних прискорювачах електронів. Посібник призначений для навчання студентів спеціальності «Біомедична інженерія» та споріднених медико-технічних спеціальностей, а також для підвищення кваліфікації медичного та технічного персоналу радіотерапевтичних центрів України.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2514
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Апарати ДПТ - 2015-2 june.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.