Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2512
Title: Апарат для стереотаксичних операцій на глибинних структурах головного мозку
Authors: Семенець, В. В.
Аврунін, О. Г.
Масловський, С. Ю.
Сіпітій, В. І.
П'ятикоп, В. О.
Кутовий, І. О.
Keywords: стереотаксис
головний мозок
маніпулятор
навігація
Issue Date: 2001
Citation: Пат. № 34855, Україна, A61B19/00. Апарат для стереотаксичних операцій на глибинних структурах головного мозку / Семенець В.В., Аврунін О.Г., Масловський С.Ю., Сіпітий В.І., П'ятикоп В.О., Кутовий І.О.; заявник та патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки; заявл. 13.07.1999; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2.
Abstract: Апарат для стереотаксичних операцій на гли­бинних структурах головного мозку, який містить в собі стереотаксичний маніпулятор, що з'єднай з хі­рургічним інструментом, систему навігації, з'єдна­ну з першим входом ЕОМ, другий вхід якої зв'язан з системою контроля за станом пацієнта, що відрізняється тим, що стереотаксичний маніпулятор містить інтерфейс, перший вихід якого через бу­ферний регістр з'єднаний з пристроями управління електричними двигунами, виходи яких з'єднані з електричними двигунами, що виконують позицію-вання хірургічного інструменту, який обладнаний незалежною системою датчиків положення, вихо­ди яких з'єднані через відповідні реверсивні лі­чильники імпульсів з другим, третім та четвертим входами мультиплексуючого блоку, вихід якого . з'єднаний з першим входом інтерфейсу, другий ви­хід якого з'єднаний з першими входами мультип­лексуючого блоку і мультиплексора, вихід кожного пристрою управління електричним двигуном з'єд­наний відповідно з другими входами реверсивних лічильників імпульсів з другим, третім та четвер­тим входами мультиплексора, вихід якого з'єдна­ний з другим входом інтерфейса, а перший вихід та третій вхід ЕОМ зв'язані зі стереотаксичним ма­ніпулятором.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2512
Appears in Collections:Кафедра біомедичної інженерії (БМІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34855-uapatents.com.pdf140.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.