Застосування методу двобічних наближень на основі використання квазіфункції Гріна-Рвачова до розв’язання еліптичних крайових задач з ізотонними нелінійностями

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Юхименко, В. Є.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Атестаційна робота присвячена дослідженню можливості застосування методу квазіфункції Гріна-Рвачова до розв’язання крайових задач для нелінійних еліптичних рівнянь. Обчислювальний експеримент проведено для конкретної задачі, було отримано наближений розв’язок, який порівнювався з розв’язком, отриманим у роботі Границі Юлії методом двобічних наближень на основі використання функції Гріна. Програмна реалізація здійснювалася за допомогою математичного пакету «Mathematica 10.0».
Опис
Ключові слова
еліптичні рівняння, метод квазіфункції Гріна-Рвачова, двобічні наближення, гетеротонний оператор
Цитування
Юхименко В. Є. Застосування методу двобічних наближень на основі використання квазіфункції Гріна-Рвачова до розв’язання еліптичних крайових задач з ізотонними нелінійностями : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / В. Є. Юхименко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 65 с.