Частотні репери на основі охолоджених атомів

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Шаповалов, М. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У першій частині роботи розглядається основні поняття частотних реперів, принципи роботи, резонанси насиченого поглинання, а також атоми і йони в магнітооптичній пастці У другому розділі атестаційної роботи бачаться основні поняття стандартів частоти, стабілізація частоти лазера, а також порівняння стандартів частоти У третьому розділі розглядається лазерне охолодження частинок, базові поняття теорії резонансного світлового тиску, локалізація холодних атомів, схема установки лазерного охолодження та його практичне застосування і перспективи.
Опис
Ключові слова
лазерне охолодження, холодні атоми, стандарти частоти, оптична патока, частотний репер, доплерівське розширення, магнітна пастка, оптична пастка
Цитування
Шаповалов М. О. Частотні репери на основі охолоджених атомів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / М. О. Шаповалов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Фізичних основ електронної техніки. – Харків, 2020. – 46 с.