Дослідження спектральних характеристик фотонно-кристалічних

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Букреєва, В. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене ознайомлення з методами розрахунку та моделювання фотонно-кристалічних хвилеводів на основі лінійного дефекту періодичності. Складені конфігураційні файли для програм MIT Photonic Bands та МЕЕР. Отримано дисперсійні та спектральні характеристики фотонно-кристалічних хвилеводів з різними конфігураціями каналів.
Опис
Ключові слова
фотонний кристал, дисперсія, заборонена зона, спектральна характеристика, дисперсійна характеристика, зона бріллюена, просторовий розподіл поля, хвилевід
Цитування
Букреєва В. І. Дослідження спектральних характеристик фотонно-кристалічних : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / В. І. Букреєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Фізичних основ електронної техніки. – Харків, 2020. – 64 с.