Основи теорії кіл, сигналів та процесів в cистемах технічного захисту інформації: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.1.

Зображення мініатюри
Дата
2011
Автори
Коваль, Ю. О.
Милютченко, І. О.
Олейніков, А. М.
Шокало, В. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків: НТМТ
Анотація
У першій частині підручника розглянуто основнi поняття, елементи, закони і методи аналізу електричних кiл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; комплексні передатні функції, частотнi та часові характеристики електричних кiл; чотириполюсники і фільтри; аналіз перехідних процесів; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл та сигналів. Для студентів усіх форм навчання напряму «Системи технічного захисту інформації», а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за напрямами «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Радіотехніка», «Телекомунікації» та «Радіоелектронні апарати».
Опис
Ключові слова
Теорія кіл, Елементи електричних кіл, Методи аналізу кіл, Комплексні передатні функції, Чотириполюсники, Фільтри, Методи аналізу перехідних процесів, Кола з розподіленими параметрами, Довгі лінії, Основи синтезу електричних кіл
Цитування
Основи теорії кіл, сигналів та процесів в cистемах технічного захисту інформації: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.1. / Ю.О. Коваль, І.О. Милютченко, А.М. Олейніков, В.М. Шокало та ін; за заг. редакцією В.М. Шокала. – Харків: НТМТ, 2011. – 544 с.